Корисні посилання

Органи влади
 http://www.president.gov.ua Президент України

Законодавча влада
 http://www.rada.gov.ua Верховна Рада України

Виконавча влада
 http://www.kmu.gov.ua Кабінет Міністрів України
 http://www.minfin.gov.ua Міністерство фінансів України
 http://www.minjust.gov.ua Міністерство юстиції України
 http://www.bank.gov.ua Національний банк України
 http://www.mfa.gov.ua Міністерство закордонних справ України
 http://www.me.gov.ua Міністерство економіки України
 http://www.mvs.gov.ua Міністерство внутрішніх справ України
 http://www.ssmsc.gov.ua Державна комісія з цінних паперів та
 фондового ринку
 http://www.dkrp.gov.ua Держкомітет з питань регуляторної
 політики та підприємництва
 http://www.sta.gov.ua Державна податкова адміністрація
 http://www.pfu.gov.ua Пенсійний фонд
 http://www.vru.gov.ua Вища рада юстиції
 http://www.dkrs.gov.ua Головне контрольно-ревізійне управління
 http://www.ac-rada.gov.ua  Рахункова палата
 http://www.customs.gov.ua Державна митна служба
 http://www.tpu.net.ua Тендерна палата України
 http://www.business-rada.kmu.org.ua Рада підприємців України при Кабінеті
 Міністрів України

Органи судової влади
 http://www.vasu.gov.ua Вищий адміністративний суд України
 http://www.ccu.gov.ua Конституційний Суд України
 http://www.scourt.gov.ua Верховний Суд України
 http://www.arbitr.gov.ua Вищий господарський суд України
 http://www.gca.court.gov.ua Державна судова адміністрація
 http://www.gp.gov.ua Генеральна прокуратур
Організації діяльність яких спрямована на формування ринкового середовища
 та підтримку вітчизняного виробника
 http://www.spfu.kiev.ua Фонд державного майна України
 http://www.ucci.org.ua Торгово-промислова палата України
 http://www.ukrse.kiev.ua Українська фондова біржа
 http://www.mfs.kiev.ua Депозитарій цінних паперів
 «Міжрегіональний фондовий союз»
 http://www.pard.kiev.ua Профессіональна ассоціація
 Реєстраторів і Депозитаріїв
Міжнародні організації
 http://www.worldbank.org Всесвітній банк
 http://www.imf.org IMF. Міжнародний валютний фонд
 http://www.ebrd.com EBRD. Європейський банк реконструкції
 та розвитку
 http://www.qualisteam.com Повний перелік бірж
 http://www.master-d.com.ua Все про зовнішньоекономічну діяльність
Джерела правової інформації
 http://www.liga.net Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА»
 http://www.brama.com/law/index.html

 BRAMA. Ukrainian Laws and Legal Matters.
 Каталог української юридичної
 інформації на англійській мові

 http://www.ueplac.kiev.ua UEPLAC,Українсько-европейський
 дорадчий центр з питань законодавства

 

Курс не знайдено!