Управлінський консалтинг


Ми надаємо наступні послуги в сфері управління та організації діяльності:
 • проведення діагностики підприємства:

  • комплексний експертний аналіз (аналіз виробничого й кадрового потенціалу, фінансовий аналіз, економічний  аналіз системи керування);
  • експрес-аналіз фінансово-господарської діяльності (ціль - одержання об'єктивної оцінки поточного стану й думки про потенційне функціонування й розвиток підприємства);
 • консультування з питань фінансового управління. Сприяння в розробці і впровадженні спеціалізованих систем управління з метою підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства й ведення фінансово-господарської діяльності (у т.ч. системи планування (бюджетування) фінансових і матеріальних потоків);
 • аналіз готових і підготовка за замовленням клієнта нових бізнес-планів з урахуванням специфіки й особливостей підприємства;
 • реструктуризація підприємства:

  • зовнішня - організаційна: реорганізація підприємства, виведення бізнесу в окремі підприємства, зміну фінансових потоків;
  • внутрішня - виробнича: зміна угруповання виробництв по цехах, виділення непрофільних, допоміжних виробництв і т.п.
 • проведення аналізу інвестиційної привабливості підприємств. Аналіз інвестиційних проектів і підготовка підприємства до залучення інвестицій і кредитуванню;
 • аналіз стану, розробка й організація документообігу;
 • тестування персоналу.

 

Курс не знайдено!