Кадровий консалтинг


Продуктивність роботи Вашої компанії значно залежить від ефективного використання капіталу: фінансового, технологічного, людського. Через те, що людський капітал є одним з основних ресурсів організації та найчастіше займає найбільш суттєву статтю в структурі витрат компанії, "Міжнародний консалтинг" пропонує наступні послуги в області управління персоналом:

  • Кадровий аудит. Перевірка кадрової документації на предмет відповідності вимогам діючого трудового законодавства, підготовка звіту про виявлені недоліки та порушення (порядок прийому, звільнення, переведень тощо); розробка рекомендацій щодо підготовки обов'язкових внутрішніх локальних документів. Ця послуга дозволить Вам уникнути претензій і штрафів зі сторони контролюючих органів.
  • Відновлення кадрового обліку. Приведення кадрового обліку у відповідність із вимогами діючого трудового законодавства. Розробка й складання необхідних кадрових документів (правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розклад, графік відпусток тощо.)
  • Представлення інтересів по трудових спорах. Проведення аналізу й оцінка перспектив у разі вирішення трудової суперечки у судовому порядку; складання позовів, скарг, клопотань і інших документів для представлення інтересів клієнта в суді. Судове представництво на всіх стадіях процесу.
  • Розробка системи оцінювання роботи персоналу й проведення атестації співробітників. Висококваліфіковані й досвідчені консультанти проведуть аудит існуючої системи оцінки роботи персоналу та розроблять спеціально для Вашої компанії оптимальну систему, а також підготують всі супутні документи й проведуть атестацію персоналу. Такі заходи дозволять оптимізувати витрати на оплату праці співробітників і, в кінцевому результаті, підвищити ефективність бізнесу.
  • Розробка системи мотивації персоналу. Метою такого заходу є створення команди професіоналів, що працюють із максимальною ефективністю. За допомогою розробленої для Вашої компанії системи мотивації Ви зможете усунути проблеми, пов'язані з плинністю кадрів і неефективною роботою персоналу.
  • Розробка й написання посадових інструкцій. Належним чином складені посадові інструкції необхідні як для регламентації діяльності вже працюючих у компанії співробітників, так і для організації роботи персоналу новостворюваного підрозділу.
  • Розробка й написання колективних трудових договорів, положень про оплату праці й преміювання, про захист комерційної таємниці тощо. Правильно розроблена та належним чином оформлена документація захистить інтереси роботодавця й працівника, дозволить уникнути трудових конфліктів і претензій з боку контролюючих органів.

 

Курс не знайдено!