Аудитінг


Ми надаємо кваліфіковані консалтингові послуги в сфері аудитінгу:
 • Консультування з питань методології та постановки бухгалтерського обліку; 
 • Консультування з розробки облікової політики та рекомендацій з її оптимізації;
 • Консультування з питань бухгалтерського обліку та корпоративних нормативних вимог; технічні консультації з бухгалтерського обліку;
 • Розробка та впровадження корпоративних стандартів обліку та звітності;
 • Розробка та реалізація індивідуального плану переходу на IFRS або US GAAP;
 • Розробка та тестування окремих документів: облікових політик за IFRS або US GAAP, форм звітностей, робочих планів рахунків, форматів розкриттів IFRS або US GAAP;
 • Розробка консолідованих пакетів IFRS або US GAAP для материнських компаній Груп;
 • Консультування з питань застосування податкового законодавства;
 • Комплексне податкове планування та оптимізації;
 • Попередній аналіз податкових наслідків укладення господарських договорів та запобігання небажаних податкових наслідків для клієнта;
 • Системний та фінансовий аналіз фінансової діяльності підприємств.

 

Курс не знайдено!